ЕЕвропейска Асоциация на Фолклорните Фестивали - ЕАФФ

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк” – Велико Търново

2021Неопределена през
Май
Велико Търново (карта)
ВХОД
СВОБОДЕН

XXIV Старопланински събор “Балкан фолк” се провежда в рамките на Музикални празници “Евро фолк” – Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни градове и държави на Европа и сa под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните Фестивали – ЕАFF. Музикалните празници “Евро фолк” се състоят от четиридесет и пет музикални фестивала.

В Съборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички жанрове – народни хорове, ансамбли, оркестри и танцови състави, колективи за стари градски, класически, туристически, патриотични и църковни песни, без изисквания за възраст или организационна принадлежност.

Едновременно със Старопланински събор „Балкан фолк“ във Велико Търново се провежда Националният шампионат по фолклор „Euro Folk“. На участниците се връчват предметни награди, грамоти и почетни знаци, дипломи за лауреати, открития, за съществен принос при съхранение и популяризиране на традиционните български народни изкуства.

Подобни събития
Разгледайте