Община Дулово, пенсионерските клубове, Община Дулово, Народно читалище „Развитие – 1941“ с. Върбино

XXVI Фолклорен фестивал на третата възраст – Върбино

Фолклорният пенсионерски събор „Върбино” се провежда  традиционно първата събота на август, но понякога и в средата на юли, в местността „Канагьола” край дуловското село Върбино. През годините броят на участниците все повече расте. Една от основните цели на събора на третата възраст е да се издирят, запазят и предадат на поколенията добруджанските песни. Проявата няма конкурсен характер. Всички участници получават плакет, грамота и парична награда. Организатори на събитието са Община Дулово и пенсионерските клубове.

Подобни събития
Разгледайте