Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“

По покана на Националното сдружение на общините в Република България, представител на Асоциация „Фестивалите в България“ уаства в Заключителна конференция за общински мандат 2019 – 2023 г.,  в периода 19 – 21 юни 2023 г. в к. к. „Пампорово“. Асоциацията бе представена на информационен деск в съпътстващото събитие Изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, в което се включиха 24 представители на бизнеса, предлагащи продукти и услуги за общините.

Подготвените материали с информация за дейността на Асоциацията и поканата с документи за членство, заинтригуваха общинарите с переспективите за сътрудничество и развитие на общинските културни програми.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“; ДОГОВОР № VRCHKO-22-110 05/09/2022 г.