Партньорска програма

Предлагаме Ви следните възможности за реклама:

Платформата ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ® се фокусира върху предоставянето на специализирани услуги в сферата на събитийния мениджмънт, фестивалния туризъм и съпътстващите ги услуги, популяризира фестивалите и подкрепя организирането и провеждането им. Фестивалите се превръщат в атрактивен туристически продукт, чрез който се привлича вниманието към даден регион, селище, град, село.

www.fest-bg.com® е в помощ на всички, работещи в туристическия бранш, които ще могат да обогатят своите оферти с интересни опции за туризъм и за преживявания, които ще внесат нови позитивни емоции и знания както за туристите от страната, така и от чужбина.

За представяне на свързани фестивални услуги* в платформата ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ® Ви предлагаме следните възможности за реклама:

ПАКЕТ „АКТИВНО“

Предоставя гарантирана ротация на Ваш банер на главната и всички подстраници във fest-bg.com.

таблица

ПАКЕТ „СЪБИТИЯ“

Включва ротация на Ваш банер в подстраницата на избрани от Вас събитие/събития, публикувани във fest-bg.com.

таблица

ПАКЕТ „ПРЕСТИЖ“

Предлага възможност да публикувате лого с линк в секция „Партньори“. Тази позиция е на заглавната страница и се предоставя след писмено одобрение на заявката.

таблица

ПАКЕТ „ИМИДЖ“

Чрез различните форми на публикации, включени в този пакет, можете да избирате и комбинирате във времето най-подходящите за Вас опции:

таблица

ПАКЕТ „ИНФОРМИРАНОСТ“

Пакетът предлага да се използват маркетингови инструменти за проучване и оценка.

таблица