Покана „МУЗИКАТА В КАМЪКА“ 2024

Март 18, 2024

Асоциация Фестивалите в България и Община Банско канят изявени български творци да вземат участие в ПЛЕНЕР „МУЗИКАТА В КАМЪКА“ 2024 за създаване на скулптурни творби от камък, посветени на джаз музиката.

По проект „Музиката в камъка“, финансиран по програма „СЪЗДАВАНЕ“ 2023 г., модул „Нови организации“, направление визуални изкуства на Национален фонд „Култура“, се създава „Алея на джаза“ в центъра на гр. Банско, сдобил се със славата на българската столица на джаза с провеждането на най-мащабния джаз фестивал с 27-годишна история.
Скулптурни пластики, изобразяващи видните български музиканти: Асен Овчаров, Леа Иванова, Милчо Левиев, Вили Казасян, Симеон Щерев, Васил Пармаков, Димитър Ганев, Петър Славов, Румен Тосков-Рупето, Емануил Манолов-Бадема, Марио Станчев и създателят на джаз фестивала в Банско – д-р Емил Илиев, ще бъдат изработени в отворен към младите артисти и публиката творчески процес, за да се реализира на още едно ниво линията на приемственост и обществено признание.
Колаборацията с музиканти ще осъществи синтез между изкуствата.
Основният материал е пирински гранит, символично правещ паралел между силата на природата и силата на човешкия дух. Всеки автор може да представи до 4 идейни проекта по зададените параметри. Идейните проекти се представят с 4D скици, визуални презентации или други форми.

Пълните условията можете да проучите в РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ.
Попълнена и подписана ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ можете да изпратите сканирана на
projects@fest-bg.com до 30.04.2024 г.
За реализация през 2024 г. ще бъдат избрани 5 проекта и ще бъдат обявени до
15.05.2024 г.