Презентация „Културен туризъм“

Април 21, 2023

Днешната ни презентация се разви в дискусия. Както винаги досега, най-активни и заинтересовани са предствителите на общините. Те вече отчитат влиянието на фестивалите за създаване на идентичност на регионите и развитие на туризма.

Асоциация „Фестивалите в България“ приема за своя мисия да работи за богатия фестивален календар на България и да предостави на своите членове, организаторите на събития и фестивали, сътрудничество, контакти, подкрепа, съвместна работа за създаване, реализация и популяризиране на културни събития и фестивали.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“; ДОГОВОР № VRCHKO-22-110 05/09/2022 г.