Стефания Темелкова

Стефания Темелкова Темелкова е експерт в областта на масовите комуникация и управление на връзките с обществеността, Доктор по световна икономика и международна икономика, преподавател в НБУ. Основни изследователски области: интегрирани маркетингови комуникации, маркетинг на дестинации, брандиране на места, комуникационни мрежи, иновативни маркетингови комуникации, маркетинг на съдържание, маркетингова комуникация, туризъм. Работи по проекти, свързани с маркетинг и брандинг на туристически дестинации.  Организира маркетингови кампании и съпътстващи събития – пресконференции, образователни семинари, публични събития – за проекти от сферата на културата.Фестивали и публични събития с експертното участие на Стефания Темелкова:

  • Програма „Форитисимо Фамилия“, 2011 – 2018
  • Фестивал „Сцена на вековете“ – Велико Търново, 2015 – 2016
  • Събитийна програма на международното изложение „ТекстТейлър Експо“ 2018 – 2019
  • „София диша“ мултижанров фестивал, София 2010-2018