Стопанска дейност

Асоциация Фестивалите в България ®

1.Организиране на фестивали, панаири и изложения, курсове, семинари;

2.Осъществяване на рекламна дейност;

3.Предоставяне на информационни услуги и издаване на информационни материали;

4.Обучение на кадри;

5.Конкурси;

6.Разработване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС и от други финансови донори;

7.Международни прояви;

8.Издателска дейност и др.

Приходите от стопанската дейност се използват за постигане на определените в Устава цели. Асоциацията не разпределя печалба.