ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2023

Днес в работния панел на ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ УИКЕНД ТУРИЗЪМ 2023, представител на Асоциация „Фестивалите в България“, д-р Даниела Колева, културолог, проведе разговор с участниците от туристически фирми, общински читалища и културни организации на тема: Фестивалите и въздействието им в развитието на културата и местните общности.
Много голям интерес предизвика и планираното от АФБ обучение в няколко сесии на тема: Създаване и управление на фестивални събити.

Първите участници вече се записаха!

  Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“; ДОГОВОР № VRCHKO-22-110 05/09/2022 г.