„УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Асоциация Фестивалите в България работи по проект: „УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Национален Фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации’22. Договор № VRCHKO-22-110.
Период на изпълнение: 10.05.2022 до 28.02.2024; Грант: 74 400,00 лв.

Проектът предвижда повишаване на административния капацитет на организацията, разширяване обхвата на дейностите на Асоциация Фестивалите в България, развитие на дигиталната свързаност между публиките и организаторите на фестивали в България, разширяване функционалностите на Fest-bg.com за предоставяне на специализирани услуги в сферата на събитийния мениджмънт, фестивалния туризъм и съпътстващите ги услуги, тренинг обучения, международни партньорства.