Ваканция&СПА Експо 2023 г.

Февруари 16, 2023
Днес беше дълъг, но много интересен и ползотворен ден.

Асоциация Фестивалите в България взе участие в Международното туристическо изложение Ваканция&СПА Експо, представяйки своята дейност и цели за развитие пред посетителите на изложението.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“; ДОГОВОР № VRCHKO-22-110 05/09/2022 г.