XIV Ежегоден фестивал „Терлика”

Септември 04, 2020

Село Дъждовница е разположено на едно от възвишенията в Източните Родопи, от където се открива чудесна панорама към язовир Кърджали и околните гористи местности. Богатите на причудливи скални образувания хълмове привличат погледите, но най-вече с често срещаните по тях тракийски ниши. На излизане от село Дъждовница, в посока към язовир Кърджали, точно при острият ляв завой, право на среща се виждат скалните ниши. Тракийските скални ниши при село Дъждовница наподобяват огромен фриз в скалите и въпреки че са трудно достъпни, е истинско предизвикателство за човек да се приближи до тях.
По традиция празникът завършва с популярния местен Фестивал на Терлика. Чрез този на пръв поглед семпличък знак на домашната уютност и задушевност организаторите напипат прочутата от древността нишка от кълбото на Ариадна, която става символ на разрешаването на труден въпрос. Като мултикултурния. И то по възможност чрез най-достъпния от всички, най-динамичния и мобилен символ – терлика.
И тъй като той е метафора на онази уютност и задушевност, която не познава границите на социалните, политическите и обществените разслоения, го увековечиха с празник, който обещава да се превърне със своята масовост и увлекателност във всеобщ фестивал на междуетническото сприятеляване в Родопите.
Фестивалът на Терлика цели да привлече вниманието към малките села, като поставя необичаен акцент върху връзката между древните и днешни култове. Напр. култът към дъжда (вплетен в името на селото), култът към камъка (скалите наоколо имат имена и винаги има истории или свещенодействия, свързани с тях – Алан кая, Дам кая), и култовете, изпълнявани в множеството непроучени наоколо тракийски ниши и светилища.
Траките са селско население, което обитава малки села с прости жилища и стопански сгради, заобиколени с дворове. Така че селската среда е истинската връзка с древността. Хиперболизираната роля на селския Терлик в новата празнична обредност в Дъждовница вече привлича хора от други райони на България и младежи от Европа, които идват първо тук, преди да хванат стандартния маршрут към доминиращите Перперикон и Татул, за да видят странната мистерия, свързана с новите превъплъщения на Терлика.
Празникът е много цветен , терлиците са изкусно направени от майсторските ръце на родопчанките.