Общи условия

WWW.FEST-BG.COM® е най-голямата отворена медия за фестивали и празници в България. Имаме изградени партньорски взаимоотношения с над 500 организатори на фестивали, общински администрации, български и световни туроператори и представители на туристическия бранш.

Обновената платформа WWW.FEST-BG.COM® дава пълна и изчерпателна информация за всички фестивали в България – по дати, местоположение, програма, организация, така че всеки, който иска да ги посети, да е максимално информиран какво предстои и какво ще види.

Всеки фестивал има собствена страница, в която организаторът въвежда информация според инфопакета, който е избрал /виж предлаганите варианти/