Станете член на АФБ

Асоциация „Фестивалите в България“ (АФБ) Ви предлага сътрудничество, контакти, подкрепа, съвместна работа за създаване, реализация и популяризиране на културни събития и фестивали.

АФБ е регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза за подкрепа на бизнеса и устойчиво развитие на фестивалния, културния и събитийния туризъм. Основната роля на АФБ е да свързва събития-творци-публика като осъществява връзка между организатори и всички заинтересовани страни, ангажирани с реализирането на събития; да информира относно вдъхновяващи и обогатяващи културни и фестивални събития в България, Европа и по света.

АФБ изгражда общност, посветена на изкуствата, културата и културно-историческото наследство като предоставя експертиза, знание и обучение за организатори на събития и фестивали, за разработване на културни програми и стратегии.

За да изпълни своята мисия, АФБ приобщава авторитетно и отговорно творческо общество, което желае да допринесе за развитието на фестивална култура и вкус у нас.

Ще се радваме да Ви приветстваме с добре дошли в семейството на Асоциация „Фестивалите в България“.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ДАВА ПО-ДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИ!

Ето няколко добри основания да станете член на Асоциация „Фестивалите в България“: