Завърши проект „УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Февруари 20, 2024

Асоциация Фестивалите в България успешно изпълни проект : „УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, финансиран от Национален Фонд „Култура“ по Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации’22. Договор № VRCHKO-22-110.

Постигнати резултати:

  1. Обновяване и развитие на интерактивната платформа Fest-bg.com – най-голямата платформа за популяризиране на фестивали в България, където се събира информация за всички фестивали, провеждани в страната, с цел разширяване на фестивалната публика.
  2. Разработване на процедура за членство и популяризирането й сред професионалната общност на организаторите на фестивали. Положи се начало на процес по набиране на членска мрежа на Асоциация на Фестивалите в България и развитие на мрежа за подкрепа на организатори на фестивали.
  3. Създаване на дигитален регистър с база данни на партньорски организации, които да си сътрудничат в сферата на културата и популяризирането на културното наследство чрез колаборации и създаване на нови фестивални форми.
  4. Провеждане на професионални форуми и работни дискусии за влиянието на фестивалната култура за разпространение на култура, развитие на регионите, развитие на туризма.
  5. Разширяване на административния капацитет чрез образователни събития за разширяване на фестивалната публика, развитие на партньорства, обмен на опит и споделяне на добри практики за разширяване публично-частните партньорства и междурегионалното и международно сътрудничество.