Нашите членове

Добруджа - история, традиции, култура

Основната дейност, чрез която фондацията постига целите, които си е поставила, е организиране на фермерски изложения/пазари и фестивали, в които основни участници са малки земеделски стопани (спазващи екологично чисти, традиционни производствени практики) и български занаятчии, самодейни творци, творци на приложните и изобразителни изкуства. На тези изложения се осъществява лична среща между регионални производители и потребители, като се създават условия за устойчиво развитие и поминък. През 2022 година фондацията реализира над 70 събития, които имат и възпитателен ефект към подрастващите, допринасят за обогатяване културния живот на местните общности и за регионалното развитие, в това число на туризма (културен, селски, кулинарен, еко-туризъм и др.).

Сдружение за култура и образование Милче Левиев

Популяризира и съхранява музикалното наследство, завещано ни от ненадминатия Милчо Левиев. Основна цел е организирането на културни и образователни дейности, вдъхновени от нестандартния и многопластов талант на неговия патрон - музикант, пианист, композитор, аранжор и човек. Сдружението организира мащабен по своя замисъл младежки клавирен конкурс в партньорство с Община Пловдив и със съдействието на НУМТИ "Добрин Петков".

ДКИ Културен център “Двореца”

ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик е държавен културен институт създаден от Министерския съвет на Република България по предложение на министъра на културата. Предмет на неговата дейност е опазване на паметниците на културата, тяхното съхранение и развитие. Основните цели и задачи на института са възстановяване и обогатяване на културно-историческите обекти и природното богатство, създаване и разпространение на културни ценности, развитие на културния и познавателен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство. В “Двореца” – Балчик съществуват традиции за културни изяви. Обстановката предлага възможности за провеждане значими национални и международни фестивали, конкурси на млади таланти, изложби, пленери на художници и скулптори, реализация на малки театрални форми, заснемане на филми и клипове и др.

ЕМ БИ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС

Продуцентска компания ЕМ БИ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС специализира основно в организирането на публични събития, концерти, спектакли, конкурси, фестивали и други. Предоставя възможност на млади творци-музиканти да развиват своята дейност и перспективен потенциал у нас и в чужбина с представяне в програми, концерти и спектакли. Основните цели на компанията са да: Развива, подпомага и обогатява културната, творческа и просветната дейност в страната. Запазва обичаите и традиционните обредни практики. Разпространява българската култура по света. Издирва и подпомага млади творци.

Фолк-Уърлд

Организатор на Национален конкурс "ТОП 10 Български танцов фолклор" - най-силния и най-престижен конкурс за самодейни фолклорни танцови състави и ансамбли, представящи обработен танцов фолклор.

"Фондация Виделей България

Създадена с цел популяризиране, разпространение, съхранение на българския дух и култура в България, Европа и света. Съдейства още за изграждане на морално - духовни ценности в младото поколение, за запазване идентичността, съхранението на българския род, бит, традиции, култура и интеграцията им в европейските.

Замък Равадиново

Замъкът в Равадиново е в прекрасен парк с хиляди екзотични дървета, растения и цветя. Няколко дълбоководни езера със сладководни риби и водоплаващи птици. Параклис, конна езда, зоо кът, Фонтан на желанията, красиви мраморни и бронзови статуи и експозиции, дървени скулптури от Индонезия, тронни зали, винарна. Арт галерия в която са разположени Музей на порцелана и Музей на старинните географски карти, Нова зала вътре в Замъка “Покоите на строителя“.