За нас

Асоциация Фестивалите в България е организация с нестопанска цел, обединяваща юридически и дееспособни физически лица, регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза за подкрепа на бизнеса и устойчиво развитие на фестивалния, културния и събитийния туризъм.

Основна уставна мисия е популяризиране и утвърждаване на България като древен и същевременно модерен и космополитен европейски културен регион.

АФБ е вписана като културна организация в регистъра на Министерството на културата по чл.14 ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

АФБ е вписана в регистъра на туристическите сдружения на Министерство на туризма.

АФБ е член на Европейската мрежа за културен туризъм ECTN и на Европейската фестивална асоциация EFA.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ