Обучения

СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛНИ СЪБИТИЯ

Обучението е насочено към:

Модул 1: Стратегическо планиране на специално събитие

Модул 2: Творчески концепции при създаването на събитието

Модул 3: Маркетинг на събитие

Модул 4: Бюджетиране, набиране на спонсори и партньори

Модул 5: Система за управление на събитието. Координация по време на събитието

Модул 6: Оценка на събитието