Даниела Тодорова-Колева

Даниела Тодорова-Колева е д-р културолог с доказан експертен опит в разработването и изпълнението на проекти за развитие на местни общности. Управлява и разработва политики на Зелен образователен  център (GEC) за опазване и популяризиране на защитените природни територии в община Шабла. Менажира програми за културен туризъм, свързани с организиране и изпълнение на проекти и пътувания, представящи  културно-историческото наследство в България.

Фестивали и публични събития, на които е организатор и домакин Даниела Тодорова-Колева:

  • Фестивал на хвърчилата, гр. Шабла, 2011 – 2021
  • Седмият международен фестивал на поезията “Славянска прегръдка”, 2013 .
  • Класически концерти, 2014 – 2019