„ФИЛИГРАН – ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО, ТРАДИЦИИ“

Асоциация Фестивалите в България работи по проект „ФИЛИГРАН – ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО, ТРАДИЦИИ“, финансиран по програма „Културно наследство” модул „Съхранение и популяризиране“ на Национален Фонд „Култура“, Договор № KN147SPKN 2021, грант: 8,000.00 лв. Период на изпълнение: 22.04.2021 до 31.07.2022;
Целта на проекта е събиране и систематизиране на наличната информация в България относно историята, развитието и прилагането на техники за изработка на филигран, традиционни за нашата култура.