Проект „ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИ ОРКЕСТРИ“

Ноември 21, 2021

Асоциация Фестивалите в България работи по проект: „ФЕСТИВАЛ НА УЧИЛИЩНИ ОРКЕСТРИ“, финансиран по програма „Подкрепа за частни организации в областта на любителското изкуство 21“ на Национален Фонд „Култура“, Договор № 142/2021 г., грант: 14,982.00 лв. Период на изпълнение: 28.10.2021 до 31.12.2022

Основна цел на проекта е да се подпомогнат училищните организации в дейностите по възстановяване на традицията на училищното оркестрово изкуство по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин. Желанието е да се подпомогне процеса за разширяване на обхвата на творческите инициативи за работа с различни възрастови групи деца и младежи, както и за утвърждаване ролята на училищния оркестър като музикален образователен и културен субект, действащ целогодишно и осигуряващ приемственост и възпитание на поколенията.