Асоциация Фестивалите в България

Асоциацията е организация с нестопанска цел, обединяваща юридически и дееспособни физически лица, регистрирана за осъществяване на дейност в обществена полза за подкрепа на бизнеса и устойчиво развитие на фестивалния, културния и събитийния туризъм. Управителен съвет:

Илияна Щерева

Председател на УС на АФБ