Успешно изпълнен проект „ФИЛИГРАН – ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО, ТРАДИЦИИ“

Асоциация Фестивалите в България успешно изпълни проект „ФИЛИГРАН – ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО, ТРАДИЦИИ“, финансиран по програма „Културно наследство” модул „Съхранение и популяризиране“ на Национален Фонд „Култура“, Договор № KN147SPKN 2021.

Дейността по проекта премина през няколко етапа:
събиране и систематизиране на информация относно историята,развитието и прилагането на конкретни техники, традиционни за нашата култура;
обучение и популяризиране на традициите на филигранната техника у нас, с конкретна насоченост към специфични и общи публики.

Създаден бе сайт https://www.facebook.com/Filigree.bg, който обобщава резултатите от проекта, а именно – систематизирана и съхранена база данни, удобна за ползване и разпространение сред почитателите на филиграна – както майстори-бижутери, така и хора, изкушени от изяществото на изкуството „филигран“, което е безспорно културно наследство.